1. Handleiding voor onze communicatie

laatst bijgewerkt april 2021

2. Declaratieformulier

Het declaratieformulier van de HEVO. Korte instructie: - Klik rechts op het groene XLS icoontje, het formulier wordt gedownload. - Klik links onder in uw beeldscherm op het gedownloade declaratie formulier. - Het formulier wordt geopend in Excel. - Na invulling het formulier printen, tekenen en samen met de bonnen scannen. - Vervolgens mailen aan administratie@hevorosmalen.nl

4. Vrijwilligersbeleid

5. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

7. Taakverdeling algemeen Bestuur HEVO – AB 9 januari 2024

8. Begroting 2023 toelichting

9. Beleidsplan 2021-2024

10. Regels voor HEVO-clubs per 16 mei 2023

11. organisatiewijzer HEVO per 16 mei 2023

12. Agenda van de ALV van 9 november 2023

13. Verslag van de A.L.V. van HEVO op donderdag 13 april 2023

14. Begroting 2024

15. Begroting 2024 toelichting

16. Rooster van aftreden bestuur

Rooster van aftreden bestuur

17. Algemene bepalingen Dagreizen 9 januari 2024

18. Algemene bepalingen Meerdaagse reizen 9 januari 2024

19. Jaarverslag 2022, bestuursverslag en jaarrekening‘ met de bijlage.

20. HEVO alg ledenvergadering 2024