Vacatures

Het betreft hier vrijwilligerswerk.

Vacature(s) in Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie is het aanspreekpunt voor de bijna 50 clubs in HEVO-verband (zie ook de HEVO website). In de commissie vormen de afzonderlijke leden de verbinding met een aantal clubs. Door het vertrek van enige leden en het toenemen van het aantal clubs heeft de commissie behoefte aan een of twee nieuwe leden. De commissie zelf vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De inzet richting clubs is in belangrijke mate afhankelijk van ontwikkelingen binnen en ondersteuningsvragen vanuit de clubs. Heb je interesse neem contact voor een oriënterend gesprek met Jos van Raak (06-42282770 of jos.vanraak@live.nl)