Zijn er verder geen kosten verbonden aan het lidmaatschap van HEVO?

Voor deelname aan evenementen en activiteiten worden bijdragen gevraagd. Een aantal activiteiten wordt gratis aangeboden. Zie ook bij “activiteiten”.

Is een automatische machtiging voor de contributie verplicht?

Ja, wij zijn er toe overgegaan omdat de inning van een jaarlijkse contributie voor zoveel leden heel erg veel werk oplevert voor onze vrijwilligers. De besparing in tijd en geld is groot.

Hoe weet ik wat HEVO te bieden heeft?

Allereerst via deze website en Nieuwsbrief. Verder krijgt ieder lid ons Magazine dat zes maal per jaar verschijnt. Dit blad staat boordevol met allerlei informatie over activiteiten, reizen, voorlichting van de ouderenadviseurs, de agenda en nog veel meer. Wanneer uw mailadres bij ons bekend is krijgt u wekelijks een digitale Nieuwsbrief.

Kun je als HEVO lid korting krijgen bij winkels/bedrijven?

Ja, wij hebben inderdaad met een groot aantal winkels/bedrijven in Rosmalen afspraken kunnen maken over een kortingsregeling. Je lidmaatschapspasje moet getoond worden. Op de pagina Voordeelpas vindt u de lijst met adressen van de deelnemende winkeliers/ondernemers.

Moet je in Rosmalen wonen om lid te kunnen worden?

In principe kan iedereen die 50 jaar of ouder is, lid worden van HEVO. We richten ons wel vooral op Rosmalen, Hintham en Groote Wielen.

Wat betekent HEVO?

HEVO is gewoon HEVO. Wij hebben een breed aanbod van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, dans, sport en bewegen, creativiteit, denksporten. Ook leveren we voor alle senioren toegankelijke diensten (ouderenadvisering, voorlichting) en komen op voor de belangen van senioren uit Rosmalen.