29. Begroting 2024 toelichting

30. Rooster van aftreden bestuur

Rooster van aftreden bestuur

31. Verslag van de ALV van Seniorenvereniging HEVO Rosmalen op 9 november 2023

ter goedkeuring in ALV 2024

32. Algemene bepalingen Meerdaagse reizen 9 januari 2024

33. Algemene bepalingen Dagreizen 9 januari 2024