Wisselingen in en om het bestuur

Piet en Paul, dank dank dank; Carel en Wim, veel succes met jullie nieuwe taken

Piet van der Velden is, zoals in september werd aangekondigd, gestopt als bestuurslid van HEVO. In de AB-vergadering van 7 november is op gepaste wijze afscheid van hem genomen.

In de algemene bestuursvergadering van oktober namen we afscheid van Paul Scholten, jarenlang notulist van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. In de algemene ledenvergadering van 9 november werd hij, om zijn verdiensten in allerlei functies bij HEVO, tot erelid benoemd.

Gelukkig gaan er niet alleen mensen weg maar komen er ook weer mensen bij. Vanaf november is Carel van den Heuvel, ons allen welbekend, de nieuwe notulist van het bestuur.

In de algemene ledenvergadering van 9 november werd Wim van Kessel door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid HEVO en opvolger van Piet van der Velden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat hij Piet ook als secretaris gaat opvolgen. Wim kennen we ook; hij was hiervoor de samensteller van de Nieuwsbrief. Ook dat werk is in goede handen gekomen. We zijn steeds blij verrast met alle nieuwe mensen die zich voor HEVO willen inzetten. We zijn weer op volle sterkte en klaar voor 2024!

Wisselingen in en om het bestuur