Filosofische gesprekken – Radicaal andere zorg

vijf bijeenkomsten op donderdagochtend 10.00-12.00 uur in de Bestuurskamer

Aan de hand van vijf artikelen gaat Jacomijn Hendrickx samen nadenken over de vraag hoe zorg radicaal anders kan. Nagedacht wordt over de ethische kanten van zorg (wie heeft recht op zorg), over zorg en dementie, over zorg en gezin en over zorg en liefde. Jacomijn doet dit aan de hand van artikelen die te vinden zijn in Wijsgerig Perspectief nr. 1. 2022 (https://www.filosofie.nl/wijsgerig-perspectief/wijsgerig01-2022/).

Op basis van de inhoud van de eerst vier gesprekken zoekt zij een extra tekst uit voor de vijfde bijeenkomst. 

De deelnamekosten zijn: € 25,00 (exclusief artikelen) te betalen tijdens de eerste bijeenkomst.

De 5 bijeenkomsten zijn gepland in de bestuurskamer van HEVO op donderdagochtend van 10.00-12.00 op de volgende data: 15 september, 29 september, 13 oktober, 27 oktober en 10 november.

Jacomijn gaat aan de gang bij tenminste zes deelnemers en het maximum staat op twaalf. Meld je snel aan door aan haar een e-mailberichtje te sturen. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je bellen of e-mailen met Jacomijn Hendrickx :  06 515 797 45 of 073 613 40 20 

of jacomijn@filos.nu 

Filosofische gesprekken – Radicaal andere zorg